FREESHIP đơn hàng >300k

ApesToMen Combo 02 Volcanic Clay

Giá bán:

680.000đ 570.000đ

Chất tóc:
Trung bình - Dày
Độ giữ nếp:
Rất mạnh
Thời gian giữ nếp:
>12 tiếng
Đặc tính:
Hoàn thiện mờ.
Khô, có chút hút dầu.

Có thể bạn quan tâm

FREESHIP TẶNG LƯỢC

ApesToMen

Volcanic Clay v4.0

350.000đ 320.000đ

FREESHIP

ApesToMen

Volcanic Ash

340.000đ 320.000đ

FREESHIP TẶNG LƯỢC

ApesToMen

Combo 02 Volcanic Ash

680.000đ 570.000đ

FREESHIP TẶNG LƯỢC

ApesToMen

Combo Volcanic Clay + Ash

680.000đ 570.000đ